Dræn & Kloak

Dræn & kloak

 • Nyanlæg
 • Reparationer
 • Spildevandsrensning
 • Belægning m.v.
 • Spuling – kloakker, dræning, m.v.

Dræning

Dræn der virker, vi hjælper med alt fra projektering og rådgivning til udførelse og vedligehold. Vi bruger helst nøgent drænrør pakket med sand eller savsmuld, kortsagt ”Dræn der virker.”

”Marker, der er fugtige på grund af forhøj grundvandsniveau og vand stående på markerne, giver et stort indtægtstab.
Man kan ikke bearbejde markerne i rette tid om foråret, og afgrøderne udvikler sig ikke som de burde. Marktryk skader øges væsentlig.” Citat s-s Enginering BV Holland

Vores erfaring er, at veldrænet jord giver:

 • Tidligere forårs arbejde.
 • Laver maskinomkostninger.
 • Højer udnyttelse af næringsstoffer.
 • Højer udbytte.
 • Mindre Ukrudtstryk.
 • Mindre traktose.
 • Større tørkeresistens.
 • Kan optage større regnmængder.
 • Større dækningsbidrag.

Kloak & Gylle

Beskyt miljøet, ring og lad os få en uforpligtende kloak snak om netop dit anlæg.
Vi laver kloaksystemer, nedsivningsanlæg, vaske og fyld pladser, gyllesystemer til mink, kvæg og grise mv.

Kloakarbejde:
Dræn: